Weet jij hoe mensen verdrinken?

Gelukkig krijgen maar weinig mensen te maken met een verdrinking. De meeste badgasten kennen de beelden dan ook uit films, waarin mensen al schreeuwend onder het wateroppervlak verdwijnen. Wist je dat dit beeld helemaal niet zo realistisch is? In de praktijk verdrinken mensen vaak zonder hierbij te schreeuwen. Het boven water blijven kost namelijk dermate veel energie, dat men geen tijd meer heeft om nog om hulp te roepen. Reden genoeg om tijdens een dagje strand extra goed te letten op je kinderen en de mensen om je heen.

Aantal drenkelingen neemt steeds verder af

Veel kinderen leren al op jonge leeftijd te zwemmen. Veel zwembaden eisen zelfs dat kinderen over zwemdiploma’s moeten beschikken, voordat zij in het diepe bad zwemmen. Een positieve ontwikkeling, want het aantal drenkelingen is de afgelopen jaren steeds verder afgenomen. Waar in 1950 nog 300 kinderen stierven door een verdrinking, zijn dat tegenwoordig nog circa 10 kinderen.

Verdrinken zonder te schreeuwen

Op het moment dat iemand in nood raakt, zorgt ons lichaam dat alle energie gestoken wordt in het ademhalen. Als gevolg hiervan is het niet langer mogelijk om nog te schreeuwen. Hier komt bij dat men vaak maar een korte tijd boven water is, om vervolgens weer een korte tijd onder water te verdwijnen. De tijd die men boven het wateroppervlak ligt, is niet lang genoeg om nog om hulp te roepen.

Ook zwaaien is tijdens een noodsituatie lastig

Niet alleen lukt het veel drenkelingen niet om nog te schreeuwen. Ook komt het regelmatig voor, dat zwaaien niet meer mogelijk is. Drenkelingen zullen zich voortdurend van het wateroppervlak proberen af te zetten, door horizontaal met hun handen op het water te slaan. Het lukt hierdoor niet langer om de handen verticaal boven het hoofd te houden, laat staat om te zwaaien.